História predpisu 44/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.02.1994 - 31.12.2001