História predpisu 4/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.01.1994 - 15.08.1994