História predpisu 370/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.12.1994 - 25.06.1995