História predpisu 365/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1995 - 31.12.2003