História predpisu 35/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.02.1994 - 30.06.2002