História predpisu 340/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.12.1994 - 31.12.2002