339/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.12.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

339
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 28. novembra 1994
o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
a)
vyhlasujem
podľa § 48 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia;
b)
určujem
podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod písmenom a) tohto rozhodnutia na sobotu 25. februára 1995;
c)
schvaľujem
lehoty na nové voľby, ako sú uvedené v prílohe č. 2 tohto rozhodnutia.
Ivan Gašparovič v. r.
Príloha č. 1 rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 339/1994 Z. z.
ZOZNAM OBCÍ
v Slovenskej republike, v ktorých sa majú vykonať nové voľby
do orgánov samosprávy obcí 25. februára 1995
OKRES OBEC VOLÍ SA
BANSKÁ BYSTRICA Oravce starosta zastupiteľstvo
Sihla starosta
BARDEJOV Richvald zastupiteľstvo
Stebník starosta
BRATISLAVA-VIDIEK Doľany zastupiteľstvo
Píla starosta zastupiteľstvo
Štefanova starosta zastupiteľstvo
DOLNÝ KUBÍN Pribiš starosta
Zuberec starosta
DUNAJSKÁ STREDA Medveďov zastupiteľstvo
GALANTA Veľké Úl'any zastupiteľstvo
Žihárec zastupiteľstvo
HUMENNÉ Dedačov starosta zastupiteľstvo
Maškovce starosta zastupiteľstvo
Rovné starosta
Ruská Volová zastupiteľstvo
Ruský Potok zastupiteľstvo
KOŠICE-VIDIEK Bohdanovce zastupiteľstvo
Kecerovský Lipovec zastupiteľstvo
Rákoš zastupiteľstvo
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Jalovec starosta
Liptovská Anna zastupiteľstvo
Liptovské Matiašovce starosta
Pavčina Lehota zastupiteľstvo
Pavlova Ves starosta zastupiteľstvo
Smrečany starosta
Veľké Borové starosta
LUČENEC Gregorova Vieska zastupiteľstvo
Mládzovo zastupiteľstvo
Polichno starosta
MARTIN Blažovce starosta
Slovany starosta zastupiteľstvo
Trnovo starosta zastupiteľstvo
MICHALOVCE Voľa starosta
NITRA Hájske starosta zastupiteľstvo
Kostoľany pod Tribečom zastupiteľstvo
Malé Vozokany starosta
Malý Cetín starosta
POPRAD Liptovská Teplička zastupiteľstvo
Mlynčeky zastupiteľstvo
Tatranská Javorina zastupiteľstvo
POVAŽSKÁ BYSTRICA Kostolec starosta zastupiteľstvo
Považská Bystrica zastupiteľstvo
PREŠOV Daletice zastupiteľstvo
Geraltov starosta
Janovík starosta zastupiteľstvo
Lada zastupiteľstvo
Podhorany zastupiteľstvo
Rožkovany zastupiteľstvo
Seniakovce zastupiteľstvo
Štefanovce zastupiteľstvo
RIMAVSKÁ SOBOTA Dulovo starosta
Hnúšťa zastupiteľstvo
Kraskovo zastupiteľstvo
Petrovce zastupiteľstvo
Sušany starosta
Zíp zastupiteľstvo
ROŽŇAVA Petrovo starosta zastupiteľstvo
Silická Brezová starosta
SENICA Chvojnica zastupiteľstvo
Koválovec starosta
Lopašov starosta zastupiteľstvo
Oreské zastupiteľstvo
Trnovec starosta zastupiteľstvo
SPIŠSKÁ NOVÁ VES Dlhé Stráže starosta zastupiteľstvo
Harakovce zastupiteľstvo
Hrišovce zastupiteľstvo
Letanovce zastupiteľstvo
Nemešany zastupiteľstvo
Pavľany starosta zastupiteľstvo
SVIDNÍK Dobroslava starosta
Nižná Olšava starosta
Vladiča zastupiteľstvo
TOPOĽČANY Nemecky starosta
Radošina zastupiteľstvo
TREBIŠOV Bačka zastupiteľstvo
Čierna starosta
TRNAVA Jalšové zastupiteľstvo
Nižná zastupiteľstvo
VRANOV NAD TOPĽOU Giglovce starosta zastupiteľstvo
Girovce zastupiteľstvo
Radvanovce starosta zastupiteľstvo
Ruská Vola starosta zastupiteľstvo
ZVOLEN Hontianske Nemce starosta
ŽIAR NAD HRONOM Hrabičov zastupiteľstvo
ŽILINA Bytča zastupiteľstvo
Čičmany zastupiteľstvo
Kotrčiná Lúčka starosta zastupiteľstvo
Lietava zastupiteľstvo
Ovčiarske zastupiteľstvo
Stránske zastupiteľstvo
Svederník zastupiteľstvo
Príloha č. 2 rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 339/1994 Z. z.
LEHOTY
na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 25. februára 1995
Lehota § - ods. Úloha Zabezpečí Termín
65 dní 9-3 Pri volbách do obecného zastupiteľstva obec 22. 12. 1994
určenie volebných obvodov a počtu
poslancov, ktorí sa majú zvoliť
65 dní 9-3 Zverejnenie orgánov samosprávy obcí, obec 22. 12. 1994
ktoré sa majú zvoliť v nových volbách
40 dní 16-3 Podanie kandidátnych listín a návrhov politické strany 16. 1. 1995
21 - 1, 2 nezávislých kandidátov a nezávislí
kandidáti
40 dní 14-1 Delegovanie členov do mestskej a miestnej politické strany 16. 1. 1995
volebnej komisie
40 dní 10-2 Určenie a zverejnenie volebných okrskov starosta obce 16. 1. 1995
a volebných miestností
37 dní 14-3 Prvé zasadanie predseda miestnej 19. 1. 1995
miestnej volebnej komisie volebnej komisie
32 dní 13-2 Prvé zasadanie predseda okresnej 24. 1. 1995
okresnej volebnej komisie volebnej komisie
3Odní 17-3 Zaregistrovanie kandidátov na poslancov miestna volebná 26. 1. 1995
22-2 obecného zastupiteľstva a na starostu obce komisia
3Odní 7 Vyloženie zoznamov voličov obec 26. 1. 1995
25 dní 30-1 Začiatok volebnej agitácie politické strany 31. 1. 1995
20 dní 15-1 Delegovanie členov do okrskovej volebnej komisie politické strany 5. 2. 1995
20 dní 18 a 23 Vyhlásenie kandidatúry a zadanie miestna volebná 5. 2. 1995
hlasovacích lístkov do tlače komisia
15 dní 27 Informovanie voličov obec 10. 2. 1995
o čase a mieste konania volieb
13 dní 15-3 Prvé zasadanie predseda 12. 2. 1995
okrskovej volebnej komisie okrskovej volebnej
&nbsp komisie
48 hodín 30-4 Ukončenie volebnej agitácie politické strany 23. 2. 1995
26-1 Volebný deň okrsková volebná 25. 2. 1995
komisia