História predpisu 335/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.12.1994 - 09.04.2003