História predpisu 333/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.12.1994 - 31.12.2001