História predpisu 330/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.11.1994 - 14.03.2003