História predpisu 33/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.1994 - 31.01.2001