História predpisu 316/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.11.1994 - 30.06.2002