História predpisu 314/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.11.1994 - 31.12.1994