História predpisu 306/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.11.1994 - 03.10.1995