História predpisu 303/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.11.1994 - 30.04.1997