História predpisu 296/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.04.11.1994 - 25.05.1995