História predpisu 295/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.10.1994 - 31.08.2008