História predpisu 281/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.10.1994 - 31.03.1997