História predpisu 280/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.10.1994 - 31.08.2008