História predpisu 279/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1995 - 31.03.2002