História predpisu 278/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.10.1994 - 31.05.1996