História predpisu 267/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.11.1994 - 31.03.1997