História predpisu 257/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.1994 - 30.06.1998