História predpisu 256/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.1994 - 30.06.2000