História predpisu 243/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.09.1994 - 31.12.2001