História predpisu 24/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.18.02.1994 - 31.12.2001