História predpisu 230/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.1994 - 31.08.2008