História predpisu 216/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.18.08.1994 - 31.05.2003