História predpisu 210/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.16.08.1994 - 31.12.1996