História predpisu 190/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.07.1994 - 31.03.2002