História predpisu 186/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.07.1994 - 31.10.2001