História predpisu 179/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.1994 - 30.04.2004