História predpisu 173/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.21.07.1994 - 31.12.2011