História predpisu 162/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1994 - 30.06.1998