História predpisu 159/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.06.1994 - 31.12.2005