História predpisu 157/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.06.1994 - 30.09.2004