156/1994 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

156
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 20. mája 1994 do 21. júna 1994 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1994 uzavretá 25. apríla 1994 medzi Odborovým zväzom Chémia Slovenskej republiky
a
Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.
2.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1994-1995 uzavretá 17. mája 1994 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky
a
Zväzom podnikateľov a zamestnávateľov potravinárskeho priemyslu na Slovensku
a
Zväzom priemyselných a potravinárskych výrobcov.
3.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1994 uzavretá 4. júna 1994 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárenstva
a
Zväzom zamestnávateľov dopravných podnikov v Slovenskej republike.
4.
Dodatok č. 2 zo dňa 9. mája 1994 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1993-1996 uzavretej 8. apríla 1993 medzi Odborovým zväzom KOVO
a
Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.
5.
Dodatok č. 2 zo dňa 4. mája 1994 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1994 uzavretej 5. januára 1994 medzi Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky
a
Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.
6.
Dodatok č. 1 zo dňa 31. mája 1994 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1994 pre odvetvie celulózo-papierenského priemyslu uzavretej 27. januára 1994 medzi Zväzom drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom pracovníkov drevárskeho, nábytkárskeho, papierenského priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.
7.
Dodatok č. 1 zo dňa 31. mája 1994 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1994 pre odvetvie drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu na Slovensku uzavretej 18. januára 1994 medzi Zväzom drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom pracovníkov drevárskeho, nábytkárskeho, papierenského priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.
8.
Dodatok č. 1 zo dňa 26. mája 1994 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej 1. júla 1993 medzi Nezávislým odborovým zväzom pracovníkov verejnej cestnej dopravy na Slovensku
a
Zväzom dopravy na Slovensku.