História predpisu 155/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1994 - 14.02.2002