153/1994 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

153
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 15. apríla 1994,
ktorým sa mení opatrenie Federálneho ministerstva financií z 27. marca 1992, ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene1) v znení opatrenia Federálneho ministerstva financií z 10. júla 19922) a opatrenia Federálneho ministerstva financií z 10. novembra 19923)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 1 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách ustanovuje výšku stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene takto:
§ 1
Štát Menovitý kód Mena Stravné (denná sadzba)
Bangladéš USD US dolár 21
Bulharsko USD US dolár 18
Čína USD US dolár 31
Francúzsko FRF francúzsky frank 250
India USD US dolár 22
Juhoafrická republika USD US dolár 29
Kea USD US dolár 29
Kuba USD US dolár 25
Mexiko USD US dolár 30
Nepál USD US dolár 21
Nórsko NOK nórska koruna 220
Pakistan USD US dolár 21
Spojené arabské emiráty USD US dolár 40
Spolková republika Nemecko DEM marka 55
Srí Lanka USD US dolár 27
Španielsko a Kanárske ostrovy ESP peseta 4 500
Švajčiarsko CHF švajčiarsky frank 60
Turecko USD US dolár 30
Veľká Británia GBP libra 23
Vietnam USD US dolár 20
§ 2
Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Rudolf Filkus v.r.
1)
Uverejnené v čiastke 36/1992 Zb.
2)
Uverejnené v čiastke 83/1992 Zb.
3)
Uverejnené v čiastke 112/1992 Zb.