História predpisu 151/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.22.06.1994 - 31.12.1996