História predpisu 149/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.1994 - 31.12.2003