142/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.06.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

142
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 15. apríla 1994 do 20. mája 1994 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1994 uzavretá 22. marca 1994 medzi Poľnohospodárskym zamestnávateľským zväzom Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.
2.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1994 uzavretá 25. januára 1994 medzi Združením odborárov jadrovej energetiky Slovenska
a
Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.
3.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1994 uzavretá 25. februára 1994 medzi Slovenským odborovým zväzom energetikov
a
Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.
4.
Dodatok č. 1 zo dňa 28. februára 1994 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1994 uzavretej 25. februára 1994 medzi Slovenským odborovým zväzom energetikov
a
Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.
5.
Dodatok č. 2 zo dňa 7. apríla 1994 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1994 uzavretej 25. februára 1994 medzi Slovenským odborovým zväzom energetikov
a
Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.
6.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1994-1998 uzavretá 21. marca 1994 medzi Asociáciou textilného a odevného priemyslu Slovenskej republiky a Zväzom kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu Slovenskej republiky
a
Slovenským odborovým zväzom pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu.
7.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1994-1996 uzavretá 31. marca 1994 medzi Zväzom bánk a poisťovní
a
Odborovým zväzom peňažníctva a poisťovníctva.
8.
Dodatok č. 1 zo dňa 5. mája 1994 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej 11. januára 1994 medzi Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu na Slovensku
a
Zväzom zamestnávateľov obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky.