História predpisu 137/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.06.1994 - 30.04.2004