História predpisu 124/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.05.1994 - 30.06.2002