História predpisu 120/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.1994 - 06.08.1996