História predpisu 10/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.1994 - 31.12.2008