História predpisu 92/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.1993 - 31.01.2002