História predpisu 52/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.09.03.1993 - 31.08.2008