História predpisu 47/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.02.1993 - 31.05.2005