História predpisu 34/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.02.1993 - 31.03.1996